Messegue100%有機精油推介:薄荷

  Messegue 100%有機精油推介:薄荷
  以前羅馬人係宴會上會用薄荷葉編織成頭冠,可見佢地係幾重視薄荷呢一種植物。
  由於Mességué100%有機薄荷精油可以幫助抑制發燒同埋黏膜發炎,又促進排汗,用佢嚟醫感冒冇得彈!如果食物中毒,都可以用佢嚟放鬆同輕微麻痺胃部嘅肌肉,中和毒性。
  Messegue
  Simply Nation
  
Messegue100%有機精油推介:薄荷

  www.simplynation.com.hk