Messegue-我地應該選那款精油?

  涼冷氣缺水?皮膚衰老?臉上有豆豆?出油?皮膚敏感?

  大家有無諗過,其實唔同膚質嘅人,都可以用Mességué100%有機精油解決問題架喎.

  乾性皮膚(辦公室女郎):甘菊﹑玫瑰﹑檀香 精油

  成熟皮膚(成熟女性):迷叠香﹑薰衣草 精油⋯⋯

  敏感皮膚(敏感女生):甘菊 精油

  
Messegue-我地應該選那款精油?


  **用家膚質有異,以上內容只供參考

  Messegue

  #messegue

  Simplynation.com.hk